„Můžete se na nás spolehnout. Uvědomujeme si, že úspěšná spolupráce není jednorázová akce, ale partnerství uzavřené na léta dopředu.“

Vítězslav Kotrs
Division Director, Microsoft Applications

Solitea v segmentu Enterprise & Public

560+ roční obrat
v milonech Kč
300+ talentovaných
zaměstnanců
33 000+ ročně
odpracovaných
člověkodnů

Přístup

Ctíme kvalitu, osobní přístup a respekt k individualitě klienta. Každý projekt je pro nás unikátní. Aby byl projekt úspěšný, musí být postaven na spolupráci s klientem. Neustále také prohlubujeme znalosti problematiky zákazníků. 

U takto náročných projektů je jisté, že se neobejdou bez změn oproti původním představám. S řešením takových situací však máme zkušenosti a rizikovým místům se snažíme předcházet. Takový přístup si naši klienti cení.

Stabilita

Disponujeme početným týmem kvalifikovaných pracovníků odhodlaných využít veškeré své znalosti a zkušenosti z realizace náročných projektů. V rámci Solitea působí úspěšné firmy operující po celé Evropě.

Průběžně řešíme desítky projektů. Vždy se objeví nějaký, který na nás klade ještě větší nároky, než které jsme na začátku předpokládali. Jsou to právě tyto nejnáročnější projekty, které nás posouvají nejvíce dopředu. S klienty spolupracujeme dlouhá léta.

Vize

Uvažujeme koncepčně a spolu s klienty si stanovíme jasnou vizi do budoucna. Vidíme budoucnost ve vyhodnocování dat, která mají klienti k dispozici. Můžeme díky tomu například předpovědět chování jejich zákazníků. 

Nejen, že sledujeme aktuální trendy v informačních technologiích, ale sami přicházíme s novými tématy, jak vytěžit potenciál informací pro úspěch zákazníků. Naše řešení jsou tady proto, abyste získali náskok před konkurencí. 

„Spolupráce se Soliteou nás přiměla změnit zažité zvyky a začít uvažovat jinak. Nehledáme již jen nové odpovědi na staré otázky, ale napadají nás nyní rovněž zcela nové otázky. A ty jsou pro nás zdrojem nových inspirací.“

Pavel Dvořák
ředitel IT, Čedok

Spolupráce

Spoléháme se na zkušené a dobře známé výrobce nejpřednějších hardwarových a softwarových řešení. Zkušenosti a odbornost jsou pro nás garancí kvality.

Díky dlouhodobé spolupráci a oboustranné znalosti našich služeb a produktů, jsme pro vás schopni společně vytvořit řešení na míru.

Jak pracujeme

„Musíme být často napřed. Začínáme pracovat na systému vždy s předstihem, protože legislativa má účinnost od určitého data. Naši experti monitorují nové zákonné povinnosti. Stejně tak musíme sledovat trendy v různých oblastech podnikání. Pro zákazníka jsme tak i byznys konzultantem a snažíme se mu být rovnocenným partnerem.“

„Představte nám tým lidí, co budou na našem novém systému pracovat. To nám řekli ve Finsku. Je to pro ně totiž zásadní. Museli jsme prokázat, že máme schopné lidi, a to nejen na papíře. Všichni prošli prakticky přijímacími rozhovory. A každou změnu člověka v projektu nyní musí klient odsouhlasit.“ 

„Pro různé oblasti máme vytvořeny frameworky. Řešení, která u nás vznikla díky 20 letům praxe. Jsou prvním stavebním kamenem využívaným pro implementace jak doma, tak i v cizích zemích. Máme tak připravený nástroj, který je společně se znalostí dané problematiky základem úspěchu.“

„Nejen, že sledujeme aktuální trendy v informačních technologiích, ale sami přicházíme s novými tématy, jak vytěžit potenciál informací pro úspěch zákazníků. Naše řešení jsou tady proto, abyste získali náskok před konkurencí.“ 

Nahlédněte k nám