Poučení o ochraně osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (MARKETINGOVÉ ÚČELY)

Tímto udělujete souhlas společnosti Solitea, a.s. se sídlem Drobného 49, Brno 602 00, IČ: 01572377, DIČ: CZ01572377, e-mail: info@solitea.com  a další firemní e-maily ve tvaru s koncovou částí @solitea.com, tel: +420 549 522 511 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR"), zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, e-mail a telefonní číslo a případné další osobní údaje.

Jméno a příjmení, e-mail a telefonní číslo a případné další osobní údaje budou zpracovány za účelem:

Výše uvedené osobní údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na adresu sídla Správce, nebo na jeho e-mail: info.sbs@solitea.com.

Právním základem pro zpracování je v tomto případě souhlas udělený ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. a), GDPR.

Osobní údaje Správce poskytne následujícím zpracovatelům: subdodavatelům, provozovatelům e-mailových služeb a cloudových uložišť, přepravním společnostem, provozovateli platební brány, externím zpracovatelům účetnictví, zaměstnancům, provozovateli webhostingu a externistům vázaných mlčenlivostí.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR máte právo: 

V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů máte právo obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem. K tomu můžete také podat stížnost.