Souhlas a podmínky se zpracováním osobních údajů uchazečů o zaměstnání

Uchazeči vkládající své osobní údaje prostřednictvím webu https://www.solitea.com/cs/kariera mohou, ale nemusí reagovat na konkrétní volnou pozici.

Společnost:

- Solitea Business Solutions s.r.o., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČO: 64946274 – kontakt: jana.habertizelova@solitea.cz

- Solitea CDL, a.s., Klíšská 31, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 63148439 – kontakt: kristyna.pokorna@solitea.cz

je správce, který zpracovává Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 a s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

Poučení: Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679.