"Môžete sa na nás spoľahnúť. Uvedomuje si, že úspešná spolupráca nie je jednorazová akcia, ale partnerstvo uzavreté na roky dopredu."

Vítězslav Kotrs
Division Director, Microsoft Applications

Solitea v segmente Enterprise & Public

560+ ročný obrat
v miliónoch Kč
300+ talentovaných
zamestnancov
33 000+ ročne
odpracovaných
človekodní

Prístup

Ctíme si kvalitu, osobný prístup a rešpekt k individualite klienta. Každý projekt je pre nás unikátny. Aby bol projekt úspešný, musí byť postavený na spolupráci s klientom. Neustále tak prehlbujeme svoje znalosti problematiky zákazníkov.

Pri takto náročných projektoch je isté, že sa nezaobídu bez zmien voči pôvodným predstavám. S riešením takýchto situácií však máme skúsenosti a rizikovým miestam sa snažíme predchádzať. Takýto prístup si naši klienti cenia.

Stabilita

Disponujeme početným tímom kvalifikovaných pracovníkov odhodlaných využiť všetky svoje znalosti a skúsenosti z realizácie náročných projektov. V rámci Solitea pôsobia úspešné firmy operujúce v celej Európe.

Priebežne riešime desiatky projektov. Vždy sa objaví nejaký, ktorý na nás kladie ešte väčšie nároky, než aké sme predpokladali na začiatku. Sú to práve tieto náročnejšie projekty, ktoré nás posúvajú najviac vpred. S klientmi spolupracujeme dlhé roky.

Vízia

Uvažujeme koncepčne a spolu s klientmi si stanovujeme jasnú víziu do budúcna. Vidíme budúcnosť vo vyhodnocovaní dát, ktoré majú klienti k dispozícii. Môžeme vďaka tomu napríklad predpovedať chovanie ich zákazníkov.

Nielenže sledujeme aktuálne trendy v informačných technológiách, ale sami prichádzame s novými témami, ako vyťažiť potenciál informácií na úspech zákazníkov. Naše riešenia sú tu teda na to, aby ste získali náskok pred konkurenciou.

"Spolupráca so Soliteou nás motivovala k zmene zažitých zvykov a začali sme uvažovať inak. Nehľadáme už len nové odpovede na staré otázky, ale napadajú nám teraz už aj celkom nové otázky. A tie sú pre nás zdrojom nových inšpirácií."

Pavel Dvořák
riaditeľ IT, Čedok

Spolupráca

Spoliehame sa na skúsených a dobre známych výrobcov najpoprednejších hardvérových a softvérových riešení. Skúsenosť a odbornosť sú pre nás garanciou kvality.

Vďaka dlhodobej spolupráci a obojstrannej znalosti našich služieb a produktov sme pre vás schopní spoločne vytvoriť riešenie na mieru.

Ako pracujeme

"Musíme byť často napred. Začíname pracovať na systéme vždy s predstihom, pretože legislatíva má účinnosť od určitého dátumu. Naši experti monitorujú nové zákonné povinnosti. Rovnako tak musíme sledovať trendy v rôznych oblastiach podnikania. Pre zákazníka sme tak aj biznis konzultantom a snažíme sa mu byť rovnocenným partnerom."

"Predstavte nám tím ľudí, ktorí budú pracovať na našom novom systéme. To nám povedali vo Fínsku. Je to pre nich totiž zásadné. Museli sme preukázať, že máme schopných ľudí, a to nielen na papieri. Všetci prešli prijímacími pohovormi a každú zmenu človeka v projekte musí klient odsúhlasiť."

"Pre rôzne oblasti máme vytvorené frameworky. Riešenia, ktoré u nás vznikli vďaka 20 rokom praxe. Sú prvým stavebným kameňom využívaným na implementáciu tak doma, ako aj v zahraničí. Máme tak pripravený nástroj, ktorý je spolu so znalosťou danej problematiky základom úspechu."

"Nielenže sledujeme aktuálne trendy v informačných technológiách, ale sami prichádzame s novými témami ako vyťažiť potenciál informácií pre úspech zákazníkov. Naše riešenia sú tu preto, aby ste získali náskok pred konkurenciou."

Nahliadnite k nám